ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบถุงพลาสติก HDPE (สีแดง) จาก บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) เพื่อใช้แยกเก็บขยะหน้ากากอนามัยและชุดเอทีเค

12