นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี รับมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 จากสำนักงานจัดหารายได้ เพื่อส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

5
Share