นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ รับมอบเงินจาก บจก. คอมพิวท์แอนด์ไฟท์เตอร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมประสาท รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมประสาท รพ.จุฬาฯ

Share