นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย เปิดกิจกรรมสุขภาพเต็มร้อยครั้งที่ 20 แสดงความขอบคุณผู้บริจาคที่สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย
ขอบคุณผู้บริจาคที่สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย