คุณสิณีนาฎ อุทา รับมอบเครื่องกรองอากาศ กำจัดไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย จาก บจก. เคนยากุ (ประเทศไทย) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รับมอบเครื่องกรองอากาศ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย