นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบข้าวสาร ปลากระป๋อง จาก สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ เพื่อนำไปบรรจุในชุดธารน้ำใจมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบข้าวสาร เพื่อบรรจุในชุดธารน้ำใจมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

Share