กรมทางหลวงนำบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่หนึ่ง 1 ได้” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ย.64

3
Share