ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินจาก บจก. เอไอเอ ประเทศไทย เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงิน จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รพ.จุฬาฯ