เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำกำลังพร้อมเรือท้องแบน อพยพคนและขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยใน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย