ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รับมอบเงิน จาก บจก. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงิน สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19