ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อนำไปพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 mRNA
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รับมอบเงินบริจาค

Share