กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ สำนักอนามัยและรพ.จุฬาฯ เปิดศูนย์พักคอย เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19
กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ สำนักอนามัยและรพ.จุฬาฯ เปิดศูนย์พักคอย เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19