พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

11