ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. เอไอเอ ประเทศไทย เพื่อสมทบทุนในการรักษาพยาบาลประชาชนและจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19
รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. เอไอเอ ประเทศไทย

Share