บมจ. บัตรกรุงไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่” ณ อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33
กิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่”