บจก. เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19

8
Share