ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณเด่นศักดิ์ และคุณปรารถนา ประติธนายุทธ์ เพื่อซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติชนิดซับซ้อน เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค