สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจและคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจและคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้าน งานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

Share