คณะผู้บริหาร บมจ. บีอีซี เวิลด์ พร้อมเหล่านักแสดง เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก เนื่องในวันอานันทมิหล
วันอานันทมิหล