นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบเครื่อง Monitor วัดสัญญาณชีพ จากคุณกฤษดา-จนิษฐา ธีรวรชัย และคุณวัลยศรี อัจฉริยศรีพงษ์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

16