บมจ. เอ็ม บี เค มอบอาหารกล่องของโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บมจ. เอ็ม บี เค มอบอาหารกล่องของโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ