เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 รวม 6 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ครั้งที่ 2/2562
เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 รวม 6 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ครั้งที่ 2/2562