นพ.พิชิต ศิริวรรณ รับมอบชุดตรวจโควิด Antigen test kit จาก บจก. บางกอกยูนิเทรด และ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19
ชุดตรวจโควิด Antigen test kit แจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

Share