มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

4