นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. ที เค เอส เคมิคอล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย

Share