สภากาชาดไทย ร่วมกับ กองทัพเรือ จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ประจำปี 2564 (แบบ New Normal) นำรายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 3 ส.ค.64

7