ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบหน้ากากอนามัย KN95 และเจลแอลกอฮอล์ จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลาการทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบหน้ากากอนามัย KN95 สนับสนุนการทำงานบุคลาการทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ