คุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ รับมอบอาหาร พร้อมบัตรกำนัล จาก บมจ. บูติคนิวซิตี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบอาหาร พร้อมบัตรกำนัล สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Share