เปิดวาร์ป!! เชฟมิชลินจากทั่วโลก วัดฝีมือ “เวิลด์ กูร์เมต์ เฟสติวัล 20” รายได้ทั้งหมดจะบริจาคสมทบทุนกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย
เปิดวาร์ป!! เชฟมิชลินจากทั่วโลก วัดฝีมือ “เวิลด์ กูร์เมต์ เฟสติวัล 20” รายได้ทั้งหมดจะบริจาคสมทบทุนกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย