คุณมาเรียม เพราะสุนทร รับมอบเงิน จากคุณจุฑารัตน์-กิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

13
Share