ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รับมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จาก ม.ร.ว.เอมจิตร จิตรพงศ์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

12
Share