คุณจิตรา จันชนะกิจ รับมอบอาหารกล่อง จาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

11
Share