ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงิน จาก นายสุนทร-เรณู ภูริสินสิทธิ์ เพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

10
Share