นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก นายวัลลภ เจียรวนนท์ ผู้แทนมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูน เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรักษาโรคโควิด-19 ของ รพ.จุฬาฯ
นายเตช บุนนาค รับมอบเงิน