นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบชุด PPE จาก บจก. ไท้ซิน แมชชีนเนอร์รี่ อินดัสเตรียล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบชุด PPE สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ