ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน จาก นายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุลและคุณมนัญญา พลากรกิจวัฒนา เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

18