นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธียกฉัตรศาลหลักเมือง
นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธียกฉัตรศาลหลักเมือง