คุณแอ๊ว-ศุภลักษณ์ จัดงบประมาณซื้อเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทำถุงน้ำใจ มอบให้ รพ.จุฬาฯ
ซื้อเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทำถุงน้ำใจ มอบให้ รพ.จุฬาฯ6