บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้กับ รพ.จุฬาฯ
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้กับ รพ.จุฬาฯ