นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก ตัวแทนคณะนักศึกษา วปอ.2546 เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

10