ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวนการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ จังหวัดนครสวรรค์

3