นายอำภล ศรีอภิรัฐ รับมอบเงินบริจาค จาก บจก. อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงินบริจาค จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ