เปิดครบ 25 จุดบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล เริ่มฉีดคนกรุง 7 มิ.ย.ยอดจองทะลุ 2 ล้านแล้ว
เปิดครบ 25 จุดบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล

Share