นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินและสิ่งของจากนายอานนท์ เจริญรุ่งเรือง และคณะ เพื่อมอบให้ รพ.จุฬาฯ ในการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินมอบให้ รพ.จุฬาฯ

Share