บริษัท สื่อสากล จํากัด มอบเงินพร้อมน้ำดื่ม เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 แก่รพ.จุฬาฯ

15