อัลลัน แมคคินนอน มอบสิ่งของและอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

8