นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบพัดลมตั้งโต๊ะ 100 ตัว แก่โรงพยาบาลสนาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยโควิด-19

4