บจก. แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บจก. แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19