นายก อบต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และคณะนำชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยใน ต.หัวโพธิ์
ชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย

Share