บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) ชวนคนไทยร่วมโครงการ “SYNNEX Together Stronger รวมใจ สู้ไปด้วยกัน”ระดมทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ. จุฬาฯ
ชวนคนไทยร่วมโครงการ รวมใจ สู้ไปด้วยกัน”ระดมทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ. จุฬาฯ

Share